La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) inicia la nova temporada de llicències per al 2018 amb el nou pla de llicències i assegurances per als federats.

Tothom qui vulgui informació es pot dirigir al següent link:

Novetats per al 2018

Enguany el carnet arriba amb novetats importants, entre les que cal destacar l’oferta d’una assegurança per a les activitats d’educació en el lleure organitzades per les entitats de la FEEC.

Aquesta assegurança va dirigida als menors que no realitzin esports però que realitzin activitats d’oci en el medi natural organitzades per la FEEC. El menor es donarà d’alta al llarg de l’any i tindrà cobertura per a tot l’any, independentment del número d’activitats en les que participi.

L’assegurança cobreix els riscos de defunció, incapacitat permanent i assistència sanitària de totes les persones menors de 18 anys participants en activitats d’educació en el lleure, com són:

  1. Les acampades infantils i juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable, sigui quina sigui la seva denominació i característiques.
  2. Els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars.

En el supòsit de defunció d’una persona menor de 14 anys, l’assegurança es destinarà a cobrir les despeses de sepeli.

El preu és de 8 euros i l’àmbit territorial que cobreix és tot el món. Tant els centres concertats com el telèfon és el mateix que el dels federats (900 120 180, gratuït).

Només podran tramitar carnets federatius de lleure les entitats que tinguin reconegut el lleure com a activitat.

Una altra novetat és la cobertura dels accidents dels federats durant les estances en refugis amb motiu de la pràctica esportiva i la cobertura del rescat i l’assistència sanitària de caràcter urgent, tot i que no sigui derivada d’un accident. També s’amplia el termini de cobertura dels accidents en viatges a l’estranger, que passen a estar coberts els que es produeixin durant els 90 consecutius des del moment en què se surti d’Espanya.

El disseny d’aquest carnet també és especial i s’afegeix una il·lustració de còmic que ha fet l’il·lustrador Edu Català.

Millores generals

Pel que fa a les millores generals, hi ha hagut un mínim augment del preu del carnet federatiu respecte l’any passat, que anirà entre els 50 cèntims i 1 euro anuals en funció de la modalitat escollida. Mantenim el número d’atenció telefònica gratuït a Espanya (900 120 180) i la tarifa familiar pels carnets federatius dels menors amb caràcter anual. Atenció telefònica en català i manteniment de les condicions de primes i capitals augmentades considerablement l’any passsat.

 

Per a més información visita la web de la FEEC.

https://www.feec.cat/feec/carnet-federatiu/