Esplai  4Pedres

L’esplai 4Pedres és la secció infantil i juvenil del Centre Excursionista Dosrius, que neix amb la finalitat d’apropar als infants i joves a la muntanya en el seu temps lliure, de manera educativa i lúdica. La creació d’aquest esplai ve de la necessitat d’atendre a un grup de joves del poble que tenen interès per iniciar-se en el muntanyisme i el lleure.

 

Ideari

  • Estar en contacte amb la natura. 
  • Sensibilitzar-nos en aspectes de medi ambient.
  • Promoure el coneixement de l’entorn.
  • Educar en valors, com  la tolerància i el respecte a tot el que ens envolta.
  • Compromís amb el projecte.
  • Conèixer la cultura i patrimoni català.

 

Context

L’esplai es troba al municipi de Dosrius, Dosrius és un municipi de la comarca del Maresme. Està situat a la capçalera de la riera d’Argentona (dita allí de Dosrius), en el límit amb el Vallès Oriental. Està format per tres nuclis urbans (Dosrius, Canyamars, Can Massuet-El Far). Ens hem proposat fer d’eix integrador d’aquests tres nuclis i, per tant, no tenim un únic espai físic on trobar-nos cada dissabte. Al local del Centre Excursionista hi tindrem el magatzem i espai pels monitors, l’Ajuntament ens deixa el local de l’ajuntament vell a Dosrius, i les escoles velles a Canyamars; també demanarem puntualment fer servir el rocòdrom de Can Massuet-El Far.

 

Equip de monitors

Està format per un grup de joves voluntaris de la zona motivats pel treball amb infants i joves, i l’atracció per la muntanya.

Aquest quart any el formaran joves de 16 a 29 anys, del municipi de Dosrius, alguns amb experiència i formació i altres interessats en fer formació com a monitors.

 

Grups d’infants i joves

Aquest curs, 2018/19 hi haurà dos grups, d’edats compreses entre 9 i 15 anys, és a dir, nascuts des de l’any 2003 al 2009. El grup dels grans, per a jovent, per a nascuts entre 2003 i 2006, i un altre grup per a nascuts entre 2007 i 2009.  

 

Metodologia

Per assolir els objectius proposats ens reunirem amb els joves els caps de setmana durant el curs escolar. Farem diferents trobades, quedarem en dissabtes altern, per la tarda de 17 a 19. En aquestes tardes les activitats seran diverses (sortides pel municipi, jocs, dinàmiques de grup, preparació en grup d’altres activitats, tallers necessaris pels projectes del grup,…). A més, cada trimestre farem una excursió d’un dia sencer, i unes colònies de cap de setmana.

La major part de les activitats es duran a terme en un entorn natural. Començarem pels entorns més propers al municipi, i de mica en mica ens anirem allunyant i així anirem augmentant el coneixement del territori.

El treball dels valors serà sobre tot a partir de la convivència i de es situacions que aniran apareixent, a part d’algun joc o activitat pensat expressament per això, els principals valors que es volen transmetre són entre d’altres: El companyerisme, la superació d’un mateix (creixement personal), el respecte cap als altres, cap al material i cap al medi, compromís de grup, ….

Ens hem unit al Moviment Azimut, una agrupació de grups infantils i juvenils (esplais) de diferents centres excursionistes de Catalunya. Ens ha semblat una bona opció, per un costat, perquè ens ofereix activitats de trobada amb els altres grups del Moviment Azimut i ho trobem interessant pels joves i pels monitors, i per un altre costat, perquè ens pot servir de guia a l’hora de fer diferents tràmits com l’assegurança, engegar el projecte, etc.

 

RRI

  • Durant les hores d’esplai els mòbils hauran d’estar guardats i en silenci, en un lloc comú pactat pel grup. Només es podran dur a sobre i se’n farà ús quan els monitors ho creguin necessari.
  • Durant les activitats d’esplai els nens i joves no poden fer fotografies i vídeos als altres sense permís de l’equip de monitors.
  • Des de l’esplai volem fomentar uns hàbits d’alimentació saludable, per tant, no es poden dur llaminadures, bolleria, ni begudes ensucrades.
  • La roba i el calçat ha de ser adient per les activitats que durem a terme, recomanem venir sempre amb roba i calçat còmode i que es pugui embrutar.
  • S’ha de dur el foulard a totes les activitats d’esplai, és identificatiu i ens pot ser de molta utilitat en qualsevol moment.
  • Pel bon funcionament de les activitats preguem puntualitat.
  • Ens hem de respectar els uns als altres i a nosaltres mateixos.
  • No està permès dur ni consumir alcohol ni tabac durant les activitats de l’esplai.

 

Objectius

Monitors:

  • Cohesionar el grup de monitors.
  • Formar l’equip de monitors segons les necessitats de l’esplai.
  • Repartir les tasques de preparació i realització de les diferents activitats.
  • Gaudir de la tasca voluntària d’acompanyar al grup de joves en aquesta nova aventura.

Infants:

  • Conèixer l’entorn natural proper al municipi.
  • Valorar el que ens proporciona la natura i la importància de cuidar-ho.
  • Cohesió i identificació de grup.
  • Participació en les diferents festes i actes del municipi.
  • Assumir el compromís amb l’esplai i el grup.
  • Viure experiències alternatives a l’oci comercial.

 

Quota

Per poder gaudir de les activitats proposades per l’esplai 4Pedres s’haurà de pagar una quota única de 80€ per infant (quota gratuïta a partir del tercer fill apuntat).  Aquests diners seran per cobrir:

  • Assegurança de responsabilitat civil de l’entitat
  • Assegurança per accidents del nen o jove
  • Material (tendes, fogonets,…)
  • Altres despeses que puguin sortir

El cost de les sortides puntuals, no està inclòs a la inscripció.

L’activitat de l’esplai està destinada a socis del Centre.(Veure: Com fer-se soci del centre)

A partir de gener cada jove haurà de disposar de l’assegurança de la FEEC, per disposar d’una assegurança d’accidents en activitats de muntanya.

Calendari trimestral

Cada trimestre passarem un calendari a les famílies, en aquest es podran veure les dates de les activitats que durem a terme aquell trimestre.

Inscripcions

Per formalitzar la inscripció cal entregar la següent documentació: (dins del termini establert i subjecte a disponibilitat de places)

 • Fitxa d’inscripció (veure enllaç)
 • Targeta sanitària (original i fotocòpia)
 • DNI (original i fotocòpia, si en té)
 • Foto de carnet